Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1.1 Predávajúcim je ProfiTTsport, s.r.o. 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje ProfiTTsport, s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý ProfiTTsport, s.r.o. ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: - ústne (po dohode s pracovníkom ProfiTTsport, s.r.o.) - písomne (poštou, e-mailom) - v internetovom obchode. Lehota, na ktorú je možné zmluvu na kúpu tovaru uzavrieť je 24 mesiacov. 

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje ProfiTTsports, s.r.o. s požiadavkou, aby jej  ProfiTTsport, s.r.o. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. 

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu ProfiTTsport, s.r.o. a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

1.5 ProfiTTsport, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 

1.7 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.profittsport.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. 

1.8 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.profittsport.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.profittsport.sk
b) e-mailom
c) osobne po dohode s pracovníkom ProfiTTsport, s.r.o.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí ProfiTTsport, s.r.o. počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 

2.4 ProfiTTsport, s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky ProfiTTsport, s.r.o. bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť osobne po dohode s pracovníkom ProfiTTsport, s.r.o. alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí  ProfiTTsport, s.r.o. kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, ProfiTTsport, s.r.o. zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich odošle na adresu poštovou poukážkou. 

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, ProfiTTsport, s.r.o. je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou a na vzniknuté náklady na odoslanie zásielky). 

2.7 ProfiTTsport, s.r.o. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. ProfiTTsport, s.r.o. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť). 


3. CENY 

3.1  ProfiTTsport, s.r.o. je platiteľom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu a internetovom obchode www.profittsport.sk sú konečné ceny s 20% DPH. 

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru - spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie. ProfiTTsport, s.r.o. balné neúčtuje. 


4. PLATBY 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet ProfiTTsport, s.r.o. na základe elektronickej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví  ProfiTTsport, s.r.o. elektronickú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: 
a) prevodným príkazom zo svojho účtu, 
b) priamym vkladom v hotovosti na účet ProfiTTsport, s.r.o.
c) poštovou poukážkou na pošte.

4.2 V prípade osobného odberu tovaru na adrese ProfiTTsport, s.r.o. je možné objednať tovar aj v hodnote nad 330,- EUR. 

4.3 Platba na dobierku je možná len do výšky objednávky 300.- EUR. a ProfiTTsport, s.r.o. si účtuje poplatok za dobierku vo výške 1,25.- EUR. 

4.4 ProfiTTsport, s.r.o. pri platbe prevodným príkazom z účtu, prípadne priamym vkladom na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou sa Vaše náklady na doručenie znížia o hodnotu dobierky. Podrobné pokyny sú uvedené v časti Doručenie tovaru

4.5 Za doručenie objednaného tovaru predávajúciProfiTTsport, s.r.o. účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od hmotnosti balíka a aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty.


4.6 Platba je možná len v mene EURO. 

4.7 Faktúru posiela ProfiTTsport, s.r.o. kupujúcemu elektronickou formou na e-mail kupujúceho.


5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach ProfiTTsport, s.r.o. nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade. 

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke ProfiTTsport, s.r.o. je do 1-3 pracovných dní (po potvrdení objednávky), pokiaľ je žiadaný tovar na sklade. V prípade, že sa musí objednať z centrálneho skladu v zahraničí, sa dodacia lehota predĺži na 10-14 dní, pokiaľ sa nejadná o tovar z Ázie. O dodacej lehote a termíne dodania bude ProfiTTsport, s.r.o. kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo po telefonickom dohovore. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok ProfiTTsport, s.r.o. je do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade. 

5.3 Tovar, ktorý je na sklade ProfiTTsport, s.r.o., bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky pri platbe na dobierku. Pri ostatnej platbe uvedenej v bode Platby 4.4 sa tovar expeduje ihneď po uhradení elektronickej faktúry kupujúcim. 

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia a rozloženie tovaru (stolnotenisové roboty, stoly a príslušenstvo). 


6. DORUČENIE TOVARU 

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR a ČR.

6.2 ProfiTTsport, s.r.o. zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: 
a) osobný odber tovaru na adrese ProfiTTsport, s.r.o.
b) Slovenskou poštou, poďľa dodacích podmienok Sl. pošty do 2-3 pracovných dní. 
Pri objednávkach tovaru s hmotnosťou nad 5 kg. (napr. stolnotenisových stolov) je cena za dopravu prekalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien doručovateľských - kuriérskych služieb. 

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. 

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom alebo poštou) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“. 

6.6 Za tovar zodpovedá ProfiTTsport, s.r.o. až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. 

6.7 Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši ProfiTTsport, s.r.o. dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom. 

6.8 ProfiTTsport, s.r.o.  nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade Vám predávajúci túto skutočnosť oznámi a kupujúcemu United IT Services, s.r.o. vráti peniaze v plnej výške. 


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 

7.1 Tovar v ponuke ProfiTTsport, s.r.o. je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský a český trh. 

7.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianským zákonníkom. 

7.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode ProfiTTsport, s.r.o. je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru (dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov). Záručný servis Vám poskytuje predajca tovaru ProfiTTsport, s.r.o.

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. 

7.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. 

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom. 

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo predajcu ProfiTTsport, s.r.o., kde mu na základe preukázania dokladu o zakúpenom tovare vykoná ProfiTTsport, s.r.o. záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo ProfiTTsport, s.r.o. a to e-mailom, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe. 

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane vytlačenej faktúry. 

7.9 Záručná oprava je bezplatná. 


8. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 7 pracovných dní. 

8.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na korešpondenčnú adresu Predávajúceho : ProfiTTsport, s.r.o., Horná 10, 974 01 Banská Bystrica (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar mechanicky nepoškodený. 

8.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený mechanicky, al. nesprávnym používaním, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek mechanicky poškodený, či poškodený nesprávnym používaním, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 


9. AKCIE A ZĽAVNENÝ TOVAR 

9.1 
Pri akciovom a výpredajovom tovare už nemusia byť všetky modely a veľkosti dostupné. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte. 
Do celkovej hodnoty tovaru sa nezahŕňajú náklady na prepravu tovaru (doručenie) a dobierku. 


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté ProfiTTsport, s.r.o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. ProfiTTsport, s.r.o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa