Kontaktné informácie


Obchodné meno:     ProfiTTsport, s.r.o.

Sídlo:                     Sládkovičova 42

                              974 05 Banská Bystrica

Právna forma:         Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zápis:                    OR OS Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č.26152/S

IČO:                       47614218

DIČ:                       2024001716

IČ DPH:                  SK2024001716

 

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

SK72 1111 0000 0013 9977 4001


Tatra banka:

SK16 1100 0000 0029 2091 1746


Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI

 so sídlom v Banskej Bystrici

pre Banskobystrický kraj

 Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969

 faxl. č.: 048/ 4124 693

 e-mail: bb@soi.sk
Showroom Banská Bystrica, objednávky

Sládkovičova 42, 974 05 Banská Bystrica


Mail: info@profittsport.sk

Tel: +421 940 999 360

  

Bc. Oliver Kovács

Konateľ

 

Tel:  0908 907 066

Mail: kovacs@profittsport.sk

 


 

 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa