Kontaktné informácie


Obchodné meno:     ProfiTTsport, s.r.o.

Sídlo:                     Námestie SNP 20

                              974 01 Banská Bystrica

Právna forma:         Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zápis:                    OR OS Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č.26152/S

IČO:                       47614218

DIČ:                       2024001716

IČ DPH:                  SK2024001716

 

Tatra banka:

SK16 1100 0000 0029 2091 1746


Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI

 so sídlom v Banskej Bystrici

pre Banskobystrický kraj

 Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969

 faxl. č.: 048/ 4124 693

 e-mail: bb@soi.sk

Bc. Oliver Kovács

predajňa Banská Bystrica, objednávky


Mail: info@profittsport.sk

Tel: 0908 907 066 

Hugo Repáň

predajňa Bratislava, objednávky


Mail: profittsportba@gmail.com

Tel: 0907 285 636
Ing. Tomáš Žaloudek

Konateľ

 

Tel:  0903 893 123

Mail: profittsport@gmail.com

        zaloudek@profittsport.sk

 


 

Bc. Oliver Kovács

Konateľ


Tel: 0908 907 066

Mail: profittsport@gmail.com

        kovacs@profittsport.sk


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa