Ochrana súkromia

Návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ stránky www.profittsport.sk spracoval a uschovával jeho osobné údaje, pokiaľ k ich návštevník dobrovoľne odovzdá.

Prevádzkovateľ stránky www.profittsport.sk sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu návštevník poskytne, slúžia výlučne pre potreby komunikácie s návštevníkom. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám spolupracujúcimi so stránkou www.profittsport.sk na riešení požiadaviek a problémov návštevníka. Komerčné využívanie je možné podľa potreby prevádzky stránky. Osobné údaje sú uložené na bezpečných serveroch.

Prevádzkovateľ stránky zhromažďuje osobné údaje o návštevníkoch výlučne pre účely spracovania riešenia kontaktu a marketingových účelov prevádzkovateľa. Registračné údaje o návštevníkoch sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne. Návštevník odoslaním kontaktného formulára, stiahnutia dokumentov, súborov, prihlásením na odber newsletra, alebo iným kontaktom s prevádzkovateľom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ stránky zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Návštevník môže kedykoľvek písomne alebo elektronickou formou požiadať o vymazanie z evidencie a zrušenie takejto komunikácie. Takejto žiadosti bude v čo najkratšej dobe vyhovené.

Súbory cookie

Pri otváraní a prezeraní stránok www.profittsport.sk môžu byť na Váš počítač ukladané súbory „cookie" (ak je ich uloženie vo vašom prehliadači povolené), ktoré stránke umožnia prispôsobiť sa Vašim záujmom a požiadavkám pri prezeraní.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží na Váš počítač pri návšteve našich stránok. Cookie súbory používajú webové stránky bežne (aj tie, ktoré Vás na to neupozornia), lebo pomocou cookie súborov poskytujú návštevníkom prístup k rôznym funkciám prehliadanej web-stránky. Informácie uložené v súbore cookie sa môžu použiť na sledovanie správania sa používateľa pri prehľadávaní na konkrétnej web stránke.

Sú dva druhy súborov cookie. Prvý typ cookie súborov ukladá informácie na dlhšie obdobie v počítači a používa sa napríklad s funkciami opisujúcimi, aké informácie pribudli od poslednej návštevy určitej stránky. Druhý typ cookie súboru sa nazýva „relácia" a ukladá sa dočasne v pamäti počítača, keď ste na návšteve a prehľadávate internetovú stránku, a používa sa napríklad na určenie jazyka, ktorý ste si vybrali. Dočasné súbory cookie relácií sa po zatvorení prehľadávača odstránia automaticky.

Internetová stránka www.profittsport.sk využíva cookie okrem iného na zaznamenávanie štatistických údajov o návštevníkoch, aby sa umožnilo pre používateľa vybrať si pre neho najvhodnejší spôsob nakupovania. Podľa týchto údajov nie je možné presne identifikovať návštevníka. Zaznamenávajú sa napr. v službe Google Analytics alebo inej ako štatistické hodnoty.

Váš počítač si môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie. V takom prípade však nedokážeme zaručiť, že Vám budú sprístupnené všetky funkcie našej stránky. Postup nastavenia súborov nájdete v nastavení Vášho prehliadača.

Stránka www.profittsport.sk môže používanie cookie súborov zmeniť kedykoľvek na zlepšenie chodu stránky.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť Vašich údajov je nám veľmi dôležitá. Kontaktujte nás pokiaľ máte akýkoľvek problém.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa